Herilaste ja vaablaste aerosoolmürk / 300ml

5,40 €
Доставка: 1 - 14 дней
Код товара
UR021525

Aerosool herilaste ja vapsikute tõrjeks. Aerosool pihustamiseks kuni 6 meetri kaugusele.

Toimeained: küpermetriin 4g/kg (0,4%), permetriin 1,7g/kg (0,17%), tetrametriin 1,7g/kg (0,17%), madala keemispunktiga modifitseeritud bensiini fraktsioon.

Kasutusala: vahend sobib herilaste ja vapsikute tõrjeks ja nende pesade hävitamiseks.
Kasutamine: enne kasutamist loksutada. Pihustada pärastlõunasel ajal või õhtul, kui putukate aktiivsus on langenud ning enamus puitikaid on pesas. Pihusta pesale rohkelt vahendit 5-7 sekundi jooksul nii, et pesa on vahendist läbi imbunud. Kui vaja, võib pihustamist sooritada kauguselt kuni 6 meetrit. Vahend tõrjub pesasse tagasipöörduvaid herilasi ja vapsikuid mõne päeva kestel. Vähemalt 24 tunni möödudes võib pesa kõrvaldada. Vahend toimib kokkupuutel, selle hävitav mõju ilmneb alates 30-45 minutist pärast pihustamist. Pärast pihustamist eluruumid tuulutada kuni vahendi lõhn on täielikult kadunud.

Esmaabi: sissehigamisel või allergia tekkimisel: viia kannatanu värske õhu kätta ja võtta ühendust arstiga. Kokkupuutel nahaga, pesta nahk rohke vee all ja võtta ühendust arstiga. Allaneelamisel anda teadvusel viibivale kannatanule juua vett. Teadvusetule isikule süüa- juua mitte anda. Võtta ühendust arstiga. Sattumisel silma pesta rohke, puhta vee all ja konsulteerida arstiga. Sisaldab permetriini, mis võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

Ettevaatusabinõud: kahjulik sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga. Väga mürgine veeorganismidele. Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi. Hoida lastele kättesaamatult. Hoida eemal süttimisallikast- mitte suitsetada! Vältida aerosooli sissehigamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõetega/ohutuskaardiga. Käitlemisel täita ohutusnõuedeid! Sisaldab biotsiidi. Reg.nr. 0491/09. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga. Väga mürgine toime kaladele ja veeorganismidele. Hoida ära vahendi sattumine kanalisatsiooni, veehoidlatesse ja veesõlmedesse. Mürgine toime mesilastele ja teistele putukatele.
Rõhu all olev: mitte hoida päikese käes ja temperatuuril üle 50 kraadi. Keelatud purustada ja põletada ka peale kasutamist. Tühjendamine lahtisse tulle või hõõguvasse ainesse keelatud.

Säilitamine: toodet säilitada jahedas, kuivas ja hästi tuulutavas kohas temperatuuril 5- 30 kraadi. Mitte säilitada toiduainete, loomasööda, oksüdantide või kuumuse või tule allikate läheduses. Hoida lastele ja koduloomadele kättesaamatus kohas.

 

  • Купи 2 шт. за 5,13 € каждую и сэкономь 5%
  • Купи 5 шт. за 4,86 € каждую и сэкономь 10%
Дополнительная информация
Бренд Bros
Код товара UR021525
Цвет Слоновая кость

Aerosool herilaste ja vapsikute tõrjeks. Aerosool pihustamiseks kuni 6 meetri kaugusele.

Toimeained: küpermetriin 4g/kg (0,4%), permetriin 1,7g/kg (0,17%), tetrametriin 1,7g/kg (0,17%), madala keemispunktiga modifitseeritud bensiini fraktsioon.

Kasutusala: vahend sobib herilaste ja vapsikute tõrjeks ja nende pesade hävitamiseks.
Kasutamine: enne kasutamist loksutada. Pihustada pärastlõunasel ajal või õhtul, kui putukate aktiivsus on langenud ning enamus puitikaid on pesas. Pihusta pesale rohkelt vahendit 5-7 sekundi jooksul nii, et pesa on vahendist läbi imbunud. Kui vaja, võib pihustamist sooritada kauguselt kuni 6 meetrit. Vahend tõrjub pesasse tagasipöörduvaid herilasi ja vapsikuid mõne päeva kestel. Vähemalt 24 tunni möödudes võib pesa kõrvaldada. Vahend toimib kokkupuutel, selle hävitav mõju ilmneb alates 30-45 minutist pärast pihustamist. Pärast pihustamist eluruumid tuulutada kuni vahendi lõhn on täielikult kadunud.

Esmaabi: sissehigamisel või allergia tekkimisel: viia kannatanu värske õhu kätta ja võtta ühendust arstiga. Kokkupuutel nahaga, pesta nahk rohke vee all ja võtta ühendust arstiga. Allaneelamisel anda teadvusel viibivale kannatanule juua vett. Teadvusetule isikule süüa- juua mitte anda. Võtta ühendust arstiga. Sattumisel silma pesta rohke, puhta vee all ja konsulteerida arstiga. Sisaldab permetriini, mis võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

Ettevaatusabinõud: kahjulik sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga. Väga mürgine veeorganismidele. Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi. Hoida lastele kättesaamatult. Hoida eemal süttimisallikast- mitte suitsetada! Vältida aerosooli sissehigamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõetega/ohutuskaardiga. Käitlemisel täita ohutusnõuedeid! Sisaldab biotsiidi. Reg.nr. 0491/09. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga. Väga mürgine toime kaladele ja veeorganismidele. Hoida ära vahendi sattumine kanalisatsiooni, veehoidlatesse ja veesõlmedesse. Mürgine toime mesilastele ja teistele putukatele.
Rõhu all olev: mitte hoida päikese käes ja temperatuuril üle 50 kraadi. Keelatud purustada ja põletada ka peale kasutamist. Tühjendamine lahtisse tulle või hõõguvasse ainesse keelatud.

Säilitamine: toodet säilitada jahedas, kuivas ja hästi tuulutavas kohas temperatuuril 5- 30 kraadi. Mitte säilitada toiduainete, loomasööda, oksüdantide või kuumuse või tule allikate läheduses. Hoida lastele ja koduloomadele kättesaamatus kohas.

 

12 aastat eesti perefirmat

Emakse