Kiiresti lahustuvad klooritabletid 50/20 / 5kg

50,00 €
Доставка: 1 - 7 дней
Код товара
BH805205

MELPOOL 50/20 Kiiresti lahustuvad klooritabletid (20g) basseinivee desinfitseerimiseks.

Дополнительная информация
Бренд Melpool
Код товара BH805205
Цвет Белый
EAN 8717496961860

Terviseameti reg.nr 0659/10. 

Koostis: Trikloroisotsüanuurhape TCCA 55% (toimeaine min 55% aktiivset kloori) EC Nr 201-782-8, Naatriumkarbonaat 10-25% EC Nr 207-838-8. 

Käitlemisel täita ohutusnõudeid!  Sisaldab biotsiidi! Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga! 

KASUTAMINE: Aine on sobivaim kloorišokiks. Tabletid paigaldada skimmerisse, mitte panna otse basseini.

Doos 3-5 tabletti 10 m³vee kohta (lisaks pidevalt lisatavale kloorikogusele). Pärast šokki mitte kasutada basseini mitme tunni jooksul. 1 tablett tõstab 10 m³vees kloorisisaldust 1 mg/1 (ppm). pH tase vees hoida vahemikus 7,2… 7,6. 

Kokkupuutel süttiva ainega võib põhjustada tulekahju. Kahjulik allaneelamisel, Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas.  Ärritab silmi ja hingamiselundeid,  Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend kuivana. Hoida eemal süttivatest ainetest. Vältida tolmu sissehingamist.  Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. S61 - Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga

12 aastat eesti perefirmat

Emakse