Elektriline sääsetõrje+täitevedelik 60ml

7,42 €
Доставка: 1 - 14 дней
Код товара
UR282964
Elektriline säästõrjevahend Bros vedelikuga. 60 sääsevaba ööd. Elektriseade on ettenähtud ruumide kaitseks lendavate putukate (kärbsed, sääsed jt) eest. Seadise lülitamisel vooluvõrku aurustab toimeaine.
  • Купи 2 шт. за 7,05 € каждую и сэкономь 5%
Дополнительная информация
Бренд Bros
Код товара UR282964
Цвет Смешивание
Elektriline säästõrjevahend vedelikuga. 60 sääsevaba ööd. Elektriseade on ettenähtud ruumide kaitseks lendavate putukate (kärbsed, sääsed jt) eest. Seadise lülitamisel vooluvõrku aurustab toimeaine.
Toimeaine: pralletriin 1%.
Kasutamine: paigutada täitepudel elektriseadme alumisse ossa. Lülitada seadis vooluvõrku. Seadisest väljuv aur tagab ruumi kaitse sääskede eest kogu öö jooksul. Täite lõppemisel tuleb täitepudel asendada uuega (enne tuleb seadis vooluvõrgust eemaldada). Pärast kasutamist lülitada seadis välja. Seadises võib kasutada ka täiteplaate.
Ohutusmeetmed: elektriseadmega seotud tegevuse lõpetamisel tuleb käed hoolikalt pesta. Elektriseadet ei tohi kasutada ruumised, kus hoitakse toiduvarusid või kus viibibad lapsed, haiged ja allergikud. Elektriseadet tuleb kasutada avatud akende läheduses. Kinnise ruumi korral tuleb sisse lülitada ventilatsioon. Seadist ei tohi kinni katta ning tuleb vältida selle kokkupuudet kergestisüttivate materjalide ja veega. Elektriseadme sisselülitamise järel ei tohi seda puutuda metallist esemetega või niiskete kätega.
 
Ohutus: väga mürgine veeorganismidele. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga. Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Reg.nr. 0492/09. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga.
 
Esmaabi: paistetuse või halva enesetunde tekkimisel võtta ühendusr arstiga. Kasutatud täited ja pakendeid tuleb käsitleda olmejäätmetena. Hoida eemal toiduainest ja jookidest.
 

 

12 aastat eesti perefirmat

Emakse