Заявление на возврат

Загружается...

Отступление от договора

Taganemisavaldus

Täitke ja tagastage käesolev avaldus üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda!

 

Lepingust taganemise avaldus

Borsa Eesti OÜ, 76605 Keila, Harjumaa

E-posti aadress: myyk@hansashop.eu

 

 

Käesolevaga taganen lepingust, mille eseme(te)ks on tellimuse ................................ (tellimuse number) alusel ostetud toode/tooted:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Tellimuse olen kätte saanud .... / ..... / ................ (kuupäev, kuu, aasta)

 

 

Kliendi nimi:

Kliendi aadress:

Kliendi allkiri

(kui käesolev avaldus esitatakse paberil)

Kuupäev