Rotimürk Protect graanulid / 150g

3,39 €
Доставка: 1 - 10 дней
Код товара
HO771708

Rotimürk Protect graanulid , mida võib kasutada pruunide rottide (Rattus norvegicus) tõrjeks siseruumides ja hoonete vahetus läheduses.

Часто покупают вместе
Total price
Дополнительная информация
Бренд Protect
Код товара HO771708
Цвет Слоновая кость
EAN 5997378771708

Kasutamiseks koduses majapidamises.

Kasutada toodet kohtades, kus on täheldatud rotte.

Näriliste olemasolust saab aru tüüpilistest märkidest, mis nad maha jätavad (pesad, urud, rajad, väljaheited jne) või nende poolt tekitatud kahjust.

Asetada rodentitsiidi sisaldav söödapesa rottide ja hiirte poolt käidavatele kohtadele, nende radadele ja nende eeldatavate puhkealade lähedusse. Tekitada nö söögikohad, peamiselt mööda seinaääri ja riiulite alustele.

Koheseks kasutamiseks valmis rodentitsiidi graanulsööt.

Graanulid sisaldavad mõruaineid (denatooniumbensoaati) mis aitab ennetada juhuslikku tarbimist inimeste poolt.

Koostis: 0,0027% (0,027 g/kg) bromadioloon

Mürksööta hoida eraldi toiduainetest, jookidest ja loomasöödast, samuti vältida kokkupuudet muude seadmete ja pindadega, mis võivad toiduainetega hiljem kokku puutuda. Kasutada ja hoida lastele ja mittesihtloomadele kättesaamatus kohas.

Vältida toote sattumist veekogudesse. Ohtlik elusloodusele

Esmaabi: võivad saada mürgituse surnud või nõrgenenud näriliste söömise tagajärjel. rnToote kasutamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Pärast toote kasutamist ja kontrollimist pesta käed ja muu nahk, mis võib olla tootega otseselt kokkupuutunud, kuuma vee ja seebiga. Mitte kasutada riknenud või rikutud mürksööta. Juhusliku mürgistuse või selle kahtluse korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle toote etiketti. Allaneelamisel: Viivitamata kutsuda arst ja näidata talle toote pakendit, etiketti või ohutuskaarti. Oksendamist kutsuda esile ainult siis, kui arst on seda selgesõnaliselt väljendanud. Loputada suud veega. Mitte süüa ega juua, kannatanu tuleb viia sooja kohta ja panna mugavasse puhkeasendisse, konsulteerida arstiga. Mitte manustada midagi teadvuseta patsiendile suu kaudu. Peale näriliste mürksööda allaneelamist võib väheneda vere hüübimisvõime ja tekkida sisemine verejooks. Sümptomid võivad ilmneda ka mitu päeva pärast mürgistust/kokkupuudet. Hilisemateks sümptomiteks võivad olla nina- ja igeme verejooks. Tõsiste juhtude korral võib verd esineda uriinis või väljaheites. Nahale sattumine: Pesta nahka rohke vee ja seebiga. Terviseprobleemide ilmnemisel pöörduda arsti poole. Silma sattumisel: Hoida silmad lahti ja loputada mitu minutit ettevaatlikult rohke veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui need on olemas ja jätkata loputamist. Kaebuste korral pöörduda arsti poole.

12 aastat eesti perefirmat

Emakse