Loading...

Broomi tabletid

€27.80
Shipping: 1 - 7 days
Stock code
BH961860

Melpool BR/20 tabletid kasutamiseks basseinivee desinfitseerimiseks

More Information

More Information
BrandMelpool
Stock codeBH961860
ColorIvory
EAN8717496961860

Details

Toimeaine: Bromokloro-5,5-dimetüülimidazolidiin (BCDMH)-60%, 1,3-dikloro 5,5-dimetüülimidazolidiin-2,4-dioon (DCDMH)-27,4%, 1,3-dikloro-5-etüül-5-metüülimidazolidiin-2,4-dioon (DCEMH)-10,6%, Naatruiumkloriid-1%

20-grammised tabletid basseinivee igapäevaseks desinfitseerimiseks. 

Doseerimine skimmerisse: ca 90g 10m3 kohta iga 2-3 päeva tagant. pH peaks olema 7,4....7,8. Broomi konsentratsioon basseini vees peaks olema 1...3 ppm (mg/l) ja mullivannis 2...4 ppm.NB! Toote lahustumine vees sõltub mitmetest teguritest nagu vee kiirus, temperatuur jne. Broomi kogust tuleb pidevalt mõõtmise teel kontrollida. Korg nädalas tuleb teha kloorishokk kaltsiumhüpokloritiga. Mitte segada teiste ( basseini)kemikaalidega, võivad tekkida mürgised gaasid (Cl2). Lisada alati toodet vette, mitte vastupidi.

TÄHELEPANU! Oksüdeeriv! Kahjulik! Keskkonnaohtlik! Kemikaal ja tema pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed! 

Kokkupuutel süttiva ainega võib põhjustada tulekahju. Kahjulik allaneelamisel. Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas. Ärritab silmi ja hingamiselundeid. Hoidke lastele kättesaamatus kohas. Hoida kuivana. Silmasattumise korral loputage koheselt rohke veega ning pöörduge arsti poole. Tulekahju ja / või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist. Kemikaal ja pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed. Mitte segada teiste ainetega. Hoida jahedas, kuivas ja hästi ventileeritavas kohas.

Käitlemisel täita ohutusnõudeid!  Sisaldab biotsiidi! Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga!