Hiiremürk Deviltop Sensitive Pasta Fluo kott / 90g

2,12 €
Shipping: 1 - 7 days
Stock code
HO011146

Hiiremürk Deviltop Sensitive Pasta Fluo on kasutusvalmis sööt pakituna kotikestesse ühe doosi kaupa 15 g koduhiirte ja rändrottide ohjamiseks kõigil arenguetappidel, sisaldades väga tugevat ühendit brodifakuumi, ühe manustamise järel toimivat teise põlvkonna antikoagulant-toimeainet.

More Information
Brand Horticom
Stock code HO011146

Deviltop Sensitive Pasta Fluo rodentitsiid on järgmised uuenduslikud ja patenteeritud omadused: FLUO-NP® tehnoloogia: tänu fluorestseeruvale pigmendile on mürksööta UV-lambiga valgustades lihtne tuvastada ka kehva valguse korral. Fluorestseeruv ühend muudab mürksööta söönud näriliste väljaheite UV-lambiga hästi nähtavaks ja nii on hea näriliste tegutsemist jälgida. PASTA PLUS (Euroopa patent n° 1 279 334 B1): patenteeritud retsept, mis sisaldab tasakaalustatud segu koduhiirtele ja rändrottidele eriti ahvatlevatest söödavatest ainetest, nt piimapulber, suhkur ja teraviljadega rikastatud rasvad.

Tänu selle suurepärasele maitsele on pastasööt eriti mitmekülgne ja selle kasutamine on näidustatud piirkondades, kus on palju toitu.

Deviltop Sensitive Pasta Fluo sisaldab inimestele ebameeldivat ainet (denatooniumbensoaati) mis vähendab juhuslikku tarbimise riski inimeste poolt.

Kasutamine: Kõrge arvukus hiired: kuni 50g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus 2m.- Madal arvukus: kuni 50g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus 5m. Rottide puhul- Kõrge arvukus: kuni 90g mürksööta söödakoha kohta. Ssöödakohtade vaheline kaugus 10m. Madal arvukus: kuni 90g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus 10m. Söödamajad tuleb paigutada võimalikult lähedale kohtadele, kus on märgatud näriliste elutegevust. Võimaluse korral tuleb söödamajad kinnitada maapinnale või konstruktsioonide külge. Mitte avada mürksööta sisaldavaid kotikesi.

Koostis: Patendeeritud retsept, mis sisaldab tasakaalustatud segu koduhiirtele ja rändrottidele eriti ahvatlevatest söödavatest ainetest, nt piimapulber, suhkur ja teraviljadega rikastatud rasvad.

Hoida kuivas ja jahedas hästi ventileeritud kohas. Hoida mahutit suletuna ja kaitstuna otsese päikesevalguse eest. Hoida lastele, lindudele, lemmikloomadele ja koduloomadele kättesaamatus kohas.

Toode on ohutu ettenähtud kasutamise korral. Tuleb vältida söötmürgi jääkide ja taara sattumist heitmete kaudu veekogudesse.

Esmaabi: Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. Tolmu mitte sisse hingata Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole. See toode sisaldab antikoagulanti. Allaneelamisel võivad sümptomid avalduda hiljem, milleks on ninaverejooks ja igemete veritsus. Toote nahale sattumisel , pesta nahka veega ning seejärel vee ja seebiga. Silma sattumisel, hoida silmalauge avatuna ja loputada ja loputada silmi füsioloogilise lahuse või veega vähemalt 10 minutit. Allaneelamisel, loputada suud hoolikalt veega. Mitte esile kutsuda oksendamist. Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti.

12 aastat eesti perefirmat

Emakse