Herilase aerosool Biolit Plus / 400ml

€5.55
Shipping: 1 - 7 days
Stock code
HO918649

Herilase aerosool Biolit Plus. Looduslikul toimeainel põhinev püünis herilaste, vapsikute ja mitmesuguste teiste kärbeste seireks välistingimustes, aedades ja põllumajandushoonetes.

More Information
Brand Biolit
Stock code HO918649
Herilase ja vapsiku püünis Arox  on looduslikul toimeainel põhinev püünis herilaste, vapsikute ja mitmesuguste teiste kärbeste seireks välistingimustes, aedades ja põllumajandushoonetes.
Kaitseb tõhusalt tänu unikaalse koostisega peibutusvedelikule ja spetsiaalsele püünisele.
Tänu uudsele pihustile saab vahendit pritsida kaugemale ja täpselt soovitud kohale.

Toimeained: deltametriin 0,015%, tetrametriin 0,25%.

Kasutamine: Enne kasutamist loksutada pudelit. Momentaalseks hävitamiseks pihustage otse putukate peale. Pesade töötlemist on soovitav teostada õhtul, kui kõik herilased on pesas. Pritsida otse pesasse ja tervele pesapinnale min. 5 sek. jooksul 1 m kauguselt, arvestades tuule suunda. Pritsimise mõju võib olla kuni 2m. Ärge seiske otse pesa all. Peale kasutamist pesta käed seebiga.

Ohutus: F+ eriti tuleohtlik, N- keskkonnaohtlik. Mürgine veeorganismidele. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal süttimisallikast- mitte suitsetada! Vältida aerosooludu sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Toiduained, joogimahutid ja akvaariumid katta pristimise ajaks kinni. Pudel on rõhu all. Kaitsta otsese päikese eest ja vältida temperatuuri tõusu üle 50C. Tühja pudelit mitte põletada ega läbi torgata. Mitte pihustada lahtise leegile ega hõõguvale materjalile. Kätlemisel täita ohutusnõudeid. Sisaldab biotsiidi. Reg.nr. 0321/07. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga.
Esmaabi: igasuguse ärrituse korral lõpetada toote kasutamist ning pesta hak vee ja seebiga. Silma sattumisel pese rohke voolava vee all vähemalt 15 min, hoides silmalaugusid avatult.


 

12 aastat eesti perefirmat

Emakse