Kärbse aerosool Biolit L (lendavad putukad) / 400ml

€4.56
Shipping: 1 - 7 days
Stock code
HO918700

Aerosool sääskede, kärbeste, herilaste, koide ja teiste lendavate putukate tõrjeks.

  • Buy 2 for €4.33 each and save 5%

More Information

More Information
Brand Biolit
Stock code HO918700
Color Ivory

Details

Toimeaine: tetrametriin 0,25%, deltametriin 0,01%, piperonüülbutoksiid 0,5% Biotsiidi reg. nr. 0295/07

Kasutusjuhend: enne kasutamist loksutada. Pritsida otse putukatele või pihustada õhku. Kinnises ruumis pihustada 5-10 sek. erinevas suunas. Lahkuda ruumist 20 minutiks, seejärel tuulutada ruum korralikult.

Ohutus: F+ eriti tuleohtlik, N - keskkonnaohtlik. Mürgine veeorganismidele. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal süttimisallikast - mitte suitsetada! Vältida aerosooludu sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.  Käidelda hästiventileeritavas kohas. Toiduained, joogimahutid ja akvaariumid katta pritsimise ajaks kinni. Pudel on rõhu all. Kaitsta otsese päikese eest ja vältida temperatuuri tõusu üle 50 °C. Tühja pudelit mitte põletada ega läbi torgata. Mitte pihustada lahtise leegile ega hõõguvale materjalile. Kätlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga.

Esmaabi: igasuguse ärrituse korral lõpetada toote  kasutamine ning pesta nahk vee ja seebiga. Silma sattumisel pesta rohke voolava vee all vähemalt 15 min., hoides silmalaugusid avatult.

Aэрозоль против лет. насекомых Biolit L 200 мл

Количество {штук} в упаковке: 10

Против комаров, мух, ос, молей и других летающих насекомых.

Активное вещество: дельтаметрин 0,01%, тетраметрин 0,25%, пиперонилбутоксид 0,5%.

Руководство по использованию: перед использованиeм взболтать бутылку. Затем распрыскать средство на насекомых или в воздух. В закрытом помещении распрыскать в течении 5-10 сек в разных направлениях. Закрыть помещение на 20 минут, затем проветрить.


 

12 aastat eesti perefirmat

Emakse