Väetis Novatec Classic Npk 12-8-16-3MgO +me / 25kg

€72.02
Shipping: 1 - 7 days
Stock code
HO432038

Granuleeritud väetis aiakultuuride väetamiseks

More Information

More Information
Brand Novatec
Stock code HO432038
Color Ivory

Details

Väetis Novatec Classic Npk 12-8-16-3MgO +me originaalne toime põhineb väetises sisalduval ühendil DMPP, mis aeglustab mulda viidud ammooniumlämmastiku üleminekut nitraatlämmastikuks 6 kuni 10 nädala jooksul. Kuigi taimestik omastab põhiliselt nitraatlämmastikku (NO3), võivad nad teatud oludes kasutada taimekasvuks väikeses koguses paralllelselt ka ammooniumlämmastikku (NH4). Taimestik kasutab mulda viidud lämmastikku ühtlasemalt ning ei teki taimetoitainete (lämmastiku) defitsiiti. Praktikas on oluline, et taim oleks varustatud piisava lämmastikuga, sest intensiivsema kasvu korral vajatakse antud toitainet rohkem.

Novatec väetisega ei teki nitraatide defitsiiti ega üleküllust, mis on tavaliselt omane traditsioonilisi väetisi kasutades.

 Kasutamine: 

NOVATEC kompleksväetised on väga sobilikud paljude intensiivkultuuride põhiväetamiseks nagu köögiviljad, kartul, marjad, raps jt. Kulunorm 40-120g/m2.

Koostis ja toimeaine: 

Väetis Novatec Classic on kloorivaba. Väetis sisaldab 12 % üldlämmastikku, millest on 7 % ammooniumlämmastikku (NH4-N) ja nitraatlämmastikku (NO3-N) 5 %. Fosforit sisaldab 8 % ja kaaliumit 16 %. Lisaks sisaldab väetis 3 % magneesiumit, 10% väävlit, 0,02 % boori, 0,06 % rauda ja 0,01 % tsinki.

Hoiustamine ja jäätmekäitlus

Säilitada kuivas kohas temperatuuril +6…+35°C. Kaitsta päikese eest.

Hoida laste eest                                      

Mürgine veeorganismidele                                         

Kahjulik ja ärritav

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Hoiduda väetise sattumisest looduskeskkonda, veekogudesse. Kasutada vaid juhul kui on kindlaks tehtud vajadus. Mitte ületada soovitatud koguseid. Mitte alla neelata.nAllaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole, näidata talle pakendit või etiketti. Vältida kokkupuudet naha ja silmadega. Silma sattumisel loputada viivitamata rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pestanviivitamata rohke veega.

 

12 aastat eesti perefirmat

Emakse