Kapo prussakamaja / 4tk

€6.95
Shipping: 1 - 7 days
Stock code
AB030868

Lõhnatud peibutiskarbid tarakanide ja prussakate hävitamiseks. Meelitavad putukad ligi, nad neelavad selles oleva mürgi alla ja surevad kiiresti. Peatab putukate leviku pikaks ajaks.
Kasutamine: Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga. Asetada peibutiskarbid putukate meelispaikadesse: soojadesse, niisketesse ja pimedatesse kohtadesse nagu külmkapi või pliidi taha, kraanikausi alla, prügikasti või ventilatsiooni ligidale. Kasutada 4 karpi 8 kuni 12 m² suuruses ruumis. Vahetada karpe iga 3 kuu järel või kui sööt on täiesti otsas. Putukate suure leviku korral kasutada rohkem karpe. Toote toime katkestamiseks peibutiskarbid eemaldada.


Koostis: Klotianidiin (ISO) (CAS 210880-92-5) : 15.00g/kg ehk 37,5mg karbi kohta.
Ettevaatust: Keskkonnaohtlik. Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Mitte visata jäätmeid kanalisatsiooni ja veekogudesse. Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ ohutuskaardiga. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida kokkupuudet nahaga. Kanda sobivaid kaitsekindaid. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Ägedate mürgistusjuhtumite korral helistada Mürgistusteabekeskuse lühinumbrile 16662. Visata tühi pakend ära vastavalt kohalikele jäätmekäitlusnõuetele. Visata kasutamata toode ära vastavalt kohalikele jäätmekäitlusnõuetele; pakendi taaskasutamine on sellisel juhul keelatud.


Kasutada enne: vaata kirjet pakendil.
Registreerimisnumber: 0699/10
Tootja: BRUNEL Chimie Derives, Prantsusmaa
 

More Information
Brand Kapo
Stock code AB030868
Color Mix

Lõhnatud peibutiskarbid tarakanide ja prussakate hävitamiseks. Meelitavad putukad ligi, nad neelavad selles oleva mürgi alla ja surevad kiiresti. Peatab putukate leviku pikaks ajaks.
Kasutamine: Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga. Asetada peibutiskarbid putukate meelispaikadesse: soojadesse, niisketesse ja pimedatesse kohtadesse nagu külmkapi või pliidi taha, kraanikausi alla, prügikasti või ventilatsiooni ligidale. Kasutada 4 karpi 8 kuni 12 m² suuruses ruumis. Vahetada karpe iga 3 kuu järel või kui sööt on täiesti otsas. Putukate suure leviku korral kasutada rohkem karpe. Toote toime katkestamiseks peibutiskarbid eemaldada.


Koostis: Klotianidiin (ISO) (CAS 210880-92-5) : 15.00g/kg ehk 37,5mg karbi kohta.
Ettevaatust: Keskkonnaohtlik. Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Mitte visata jäätmeid kanalisatsiooni ja veekogudesse. Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ ohutuskaardiga. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida kokkupuudet nahaga. Kanda sobivaid kaitsekindaid. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Ägedate mürgistusjuhtumite korral helistada Mürgistusteabekeskuse lühinumbrile 16662. Visata tühi pakend ära vastavalt kohalikele jäätmekäitlusnõuetele. Visata kasutamata toode ära vastavalt kohalikele jäätmekäitlusnõuetele; pakendi taaskasutamine on sellisel juhul keelatud.


Kasutada enne: vaata kirjet pakendil.
Registreerimisnumber: 0699/10
Tootja: BRUNEL Chimie Derives, Prantsusmaa
 

12 aastat eesti perefirmat

Emakse