Loading...

Aerosoolmürk roomavatele 400ml

€5.40
In stock
Stock code
UR269361
Aerosool roomavate putukate tõrjeks. Kohene toime. Pikaajaline mõju.
 
Toimeained: deltametriin 0,05% (0,05g/100g), tetrametriin 0,20% (0,2g/100g), piperonüülbutoksiid 0,60% (0,6g/100g).
 
Pakub kaitset roomavate putukate nagu prussakate, sipelgate ja teiste putukate eest eluruumides. Eriline koostis tagab vahendi universaalse toime: kohene toime putukatele (muudab putukaid liikumisvõimetuks), pikaajaline mõju. Vahend on kohese toimega.
 
Kasutamine: pihusta putukatele, nende liikumisteedele ja võimalikele peitekohtadele (pragudesse ja lõhedesse, mööbliesemete alla või taha jne). Vahend on kohese toimega. Pärast tõrjet sulgeda ruum 15 minutiks, seejärel õhutada see juni vahendi lõhn on täielikult kadunud. Eluruume saab taas kasutada pärast pindade kuivamist ning lõhna täielikku kadumist ruumis.
 
Ohutusnõuded: eemaldada tõrje ajaks ruumist koduloomad, akvaariumid, toiduained. Eemaldada sööginõud ja köögitehnika ja kata need paberiga. Tõrje ajal on keelatud söömine või joomine; ruumis tohib viibida ainult tõrjet sooritav isik. Pärast tõrjet pesta vee ja seebiga hoolikalt käed ja nägu, samuti puhastada pinnad, mis on olnud otseses kokkupuutes vahendiga. Teisi pindasid pesema ei pea.
 
Ohutus: kahjulik sissehingamisel. Väga mürgine veeorganismidele. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal süttimisallikast- mitte suitsetada! Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaali allaneelamisel pöörduge viivitamatult arsti poole ja näidake kemikaali pakendit või vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga. Rõhu all olev: mitte hoida päikese käes ja temperatuuril üle 50 kraadi. Keelatud purustada ja põletada ka peale kasutamist. Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Reg.nr. 0479/09. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga.
 
Esmaabi: mürgituse või allergia korral tuleb minna värske õhu kätte, võtta ühendust arstiga ning näidata arstile vahendi pakendit. Silma sattumise korral pesta silmi voolava vee all ja konsulteerida arstiga. Nahaga kokkupuute korral pesta rohke vee ja seebiga.
Vastumürk: atropiin sulfaat.
 
Säilitada toiduainetest ja loomasöödast eraldi kohas. Kasutatud pakend visata prügikasti. Antud tootes toimeaine võib põhjustada allergilist reaktsiooni.
 
 

 

  • Buy 2 for €5.13 each and save 5%
  • Buy 5 for €4.86 each and save 10%

More Information

More Information
BrandBros
Stock codeUR269361
ColorIvory
EAN5904517269361

Details

Aerosool roomavate putukate tõrjeks. Kohene toime. Pikaajaline mõju.
 
Toimeained: deltametriin 0,05% (0,05g/100g), tetrametriin 0,20% (0,2g/100g), piperonüülbutoksiid 0,60% (0,6g/100g).
 
Pakub kaitset roomavate putukate nagu prussakate, sipelgate ja teiste putukate eest eluruumides. Eriline koostis tagab vahendi universaalse toime: kohene toime putukatele (muudab putukaid liikumisvõimetuks), pikaajaline mõju. Vahend on kohese toimega.
 
Kasutamine: pihusta putukatele, nende liikumisteedele ja võimalikele peitekohtadele (pragudesse ja lõhedesse, mööbliesemete alla või taha jne). Vahend on kohese toimega. Pärast tõrjet sulgeda ruum 15 minutiks, seejärel õhutada see juni vahendi lõhn on täielikult kadunud. Eluruume saab taas kasutada pärast pindade kuivamist ning lõhna täielikku kadumist ruumis.
 
Ohutusnõuded: eemaldada tõrje ajaks ruumist koduloomad, akvaariumid, toiduained. Eemaldada sööginõud ja köögitehnika ja kata need paberiga. Tõrje ajal on keelatud söömine või joomine; ruumis tohib viibida ainult tõrjet sooritav isik. Pärast tõrjet pesta vee ja seebiga hoolikalt käed ja nägu, samuti puhastada pinnad, mis on olnud otseses kokkupuutes vahendiga. Teisi pindasid pesema ei pea.
 
Ohutus: kahjulik sissehingamisel. Väga mürgine veeorganismidele. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal süttimisallikast- mitte suitsetada! Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaali allaneelamisel pöörduge viivitamatult arsti poole ja näidake kemikaali pakendit või vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga. Rõhu all olev: mitte hoida päikese käes ja temperatuuril üle 50 kraadi. Keelatud purustada ja põletada ka peale kasutamist. Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Reg.nr. 0479/09. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga.
 
Esmaabi: mürgituse või allergia korral tuleb minna värske õhu kätte, võtta ühendust arstiga ning näidata arstile vahendi pakendit. Silma sattumise korral pesta silmi voolava vee all ja konsulteerida arstiga. Nahaga kokkupuute korral pesta rohke vee ja seebiga.
Vastumürk: atropiin sulfaat.
 
Säilitada toiduainetest ja loomasöödast eraldi kohas. Kasutatud pakend visata prügikasti. Antud tootes toimeaine võib põhjustada allergilist reaktsiooni.