Loading...

Muti peletusgaas Detia / 500g

€10.57
In stock
Stock code
HO080311

Gaas muttide, leethiirte ja vesirottide peletamiseks muruväljakutel, põllumajanduses ja aianduses. Vihmaga kasutamine on keelatud, karbiidi aktiivsel reageerimisel veega tekib plahvatav gaas.

More Information

More Information
BrandDetia
Stock codeHO080311
ColorMix
EAN4003064080311

Details

Muttide, leethiirte ja vesirottide peletamiseks muruväljakutel, põllumajanduses ja aianduses. Taimekaitsevahend.

Toimeaine: 800g/kg (80%) kaltsiumkarbiid.

Toime: Kaltsiumkarbiidi reageerimisel mullaniiskusega eraldub atsetüleengaas koos väikese koguse fosfiiniga. See gaas on tõrjutavatele loomadele väljakannatamatu lõhnaga ning jaotub kiiresti ja ühtlaselt kogu mutiurgude süsteemis. Mutid põgenevad käikudest kiiresti. Aine laguneb pinnases happeliseks väetiseks, mis on mullale, taimedele ja keskkonnale ohutu.

Kasutamine: maa-alused käigud otsitakse kepi abil üles ja avatakse ettevaatlikult mitmes kohas. Juhul kui käigud on ca 1-2 tunni möödumisel uuesti taastatud või osaliselt pinnasega kinni kaevatud, siis järelikult nendes elatakse. Leethiirte vastu doseeritakse 5g uru kohta ja muttide tõrjeks 20g uru kohta. Iga 3m2 kohta töödelda vähemalt 1 urg. Uru avaus tuleb seejärel sulgeda koheselt selleks sobiva esemega (rohutuusti, puulehe, paberi jne.) abil ning katta mullaga. HOIATUS! Vihmaga kasutamineon keelatud, karbiidi aktiivsel reageerimisel veega tekib plahvatav gaas. Vahend ei sobi kahjurite hävitamiseks. Loomade tagasipöördumisel tuleb töötlust koheselt korrata.

Soovitus: Vältimaks loomade tagasipöördumist soovitame peale muttidest vabanemist piirata maa-ala DETIA MUTIKUULIDEGA, mis annavad kaitse terve hooaja vältel.

Ohutus: vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid. Kokkupuutel veega eraldub väga tuleohtlik gaas. Ärritab hingamiselundeid ja nahka. Silmade kahjustamise tõsine oht. Hoida lastele kättesaamatult. Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta rohke vee ja seebiga. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Tulekahju korral kustutada kuiva liiva või pulberkustutiga. Vett mitte kasutada. Reg.nr. 0324/05.09.07.

Säilitamine ja jäätmete käitlemine: pakendit hoida hästi suletuna, jahedas ja kuivas kohas. Vahendit ja selle jääke ning tühjendatud pakendeid mitte lasta sattuda veekogudesse. Tühje pakendeid võib käidelda kui tavalist olmeprügi. Tootejäägid tuleb anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.