Loading...

Mutipeletuslahus Bros / 500ml

€5.80
In stock
Stock code
UR187795

BROS vedelik mutitõrjeks.500 ml.

  • Buy 2 for €5.51 each and save 5%
  • Buy 6 for €5.22 each and save 10%

More Information

More Information
BrandBros
Stock codeUR187795
ColorMix
EAN5904517187795

Details

BROS vedelik mutitõrjeks.Peletab mutte lennujaamadest, hüdrotehnilistelt ehitustöödelt ja spordiväljakutelt. Biotsiid ei ole mõeldud taimede kaitseks.Kasutusjuhend: teha kindlaks muttide käigud. Nendes kohtades avada muttide käik ja valada sisse umbes 30 ml preparaati (2 korgitäit). Peale seda tihendada auk nii, et lõhnal oleks kerge levida kanali sees. Korrake protseduuri vihma või kahjuri ilmumise järel.Ettevaatusabinõud: R36 Ärritab silmi; R67 Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust; R52/53 Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet; S2 Hoida lastele kättesaamatus kohas; S25 Vältida silma sattumist; S46 Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ning näidata talle pakendit või etiketti.Esmaabi: loputage silmi veega, peske nahka vee ja seebiga. Allaneelamise korral või hädaolukorras pöörduge arsti poole. Hädaabi number: 112; Mürgistusteabekeskus (10:00-17:00): 16662. Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga. Toimeaine: undekaan-2-oon 1.67% (1.67g/100g). Preparaadi jäägid ja tühi pakend utiliseerida kui olmejäätmeid. Säilitada jahedas kohas, eemal toidust.500 ml.